Εταιρικό Βίντεο για χρήση στην έναρξη του συνεδρίου ”Διεθνή Μαθητικά Συνέδρια Φλωρεντία 2023” της εταιρίας ΕΛΕΜΑΣΥΝ .

www.liond-productions.com