Το Κάν’το Κορνίζα είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Ως έναυσμα της αποτέλεσε η ανάγκη των καλλιτεχνών της οικογένειας να δημιουργήσουν κορνίζες για τα έργα τους. Έκτοτε 2 γενιές ανέπτυξαν την εμπειρία και τις απαραίτητες τεχνικές που χρειάζονται ακόμα και για τις πιο απαιτητικές και σύνθετες επιμέλειες έργων τέχνης.

Directed by Stamatis Liontos