Η ΔΕΣ «ΡΟΔΑ» έχει τη συγκοινωνιακή εκμετάλλευση της Αστικής περιοχής (πόλεως Ρόδου), της Περιαστικής περιοχής και της Υπεραστικής Περιοχής της Δυτικής Πλευράς της νήσου Ρόδου.

Directed by Stamatis Liontos

www.liond-productions.com